خط مشي کيفيت
PBP-QPL004

خط مشي کيفيت

آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش با هدف بهبود مستمر، اعتمادسازی و کسب رضايت مشتريان خود، با استقرار استاندارد ISO/IEC17025 و حفظ آن به عنوان يک الگوي کيفيت و با اتکا به رسالت سازمان «مشارکت مسئولانه در حفظ سلامت و بهداشت جامعه با شناسايي مخاطرات و ارزيابي آنها» تعهدات خود را براي انجام خدمات خوب و حرفه اي در خط مشي کيفيت به شرح زير بيان مي کند:

  • آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش در زمينه کنترل کيفي مواد غذايي با تاکيد بر کنترل آلاينده هاي بيولوژيک و شيميايي غذايي طبيعي يا مصنوعي ولي نه محدود به آن و همچنين آزمون هاي فيزيکي، شيميايي و میکروبیولوژی بنا نهاده است.
  • آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش تعهد مي نمايد خدمات آزمايشگاهي و ساير خدمات وابسته را با  اعمال رويه خوب حرفه اي، کيفيت بالا و قابل قبول در سطح جهاني با استفاده از استانداردهاي ملي و بين المللي و مراجع معتبر علمي به مشتريان ارائه نمايد.
  • آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش همواره سعي مي کند از آخرين استانداردها که ويژگي هاي يک آزمون معتبر و مناسب را دارد، و براي تامين نظر مشتري نيز مناسب باشد، استفاده نمايد.
  • آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش اميدوار است، مشتريان او را يک تيم مسئول، خلاق و حرفه اي بشناسند. شناخت مشتري، نيازهاي وي و تلاش در جهت برآورده شدن الزامات مشتري و کسب رضايت آنان از اهداف سيستم کيفيت مستقر شده بر اساس استاندارد  ISO/IEC17025مي باشد.

جذب، آموزش، رشد و حفظ نيروي انساني متخصص، به عنوان ارزشمندترين سرمايه شرکت، همواره مورد توجه مديران قرار دارد.

توجه ويژه به آموزش هاي فني و مرتبط با سيستم هاي مديريت کيفيت براي کليه کارکنان عاملي اثرگذار در بهبود مستمر و افزايش کارآيي و اثربخشي شناخته مي شود.

 

خط مشي کيفيت و الزاماتي که نظامنامه معرفي مي نمايد، بر اساس اختيارات قانوني مديرعامل صادر شده است و به کارگيري و استقرار موثر آن براي کليه کارکنان لازم الاجرا مي باشد.

آزمايشگاه خود را متعهد به اين بيانيه کيفيت دانسته و چنين تعهدي از طريق روش هاي مناسب به وسيله کتابچه ها، برنامه آموزشي به کليه پرسنل اطلاع داده شده و اطمينان حاصل مي گردد که مفاهيم آن به خوبي درک شده است.مدير عامل پارسیان بهینه پایش
95/05/18
                                                          

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه