فرم نظرسنجی مشتریان
برای دریافت چه خدمتی به آزمایشگاه پارسیان مراجعه نموده اید؟
ورودی نامعتبر است
با مراحل انجام کار ( فرایند انجام کار) چقدر آشنا هستيد؟
ورودی نامعتبر است
چگونه با مراحل انجام کار آشنا شدید؟
ورودی نامعتبر است

راهنما: امتياز " 2-0 معادل ضعیف"، " 4-3: متوسط"، " 6-5: خوب"، " 8-7: خیلی خوب" و "10-9: عالی" می باشد.
نظرسنجی مشتريان بخش خصوصي
نحوه برخورد کارکنان با مشتريان
ورودی نامعتبر است
ضریب 2
در دسترس بودن پرسنل كليدي
ورودی نامعتبر است
سطح علمی پرسنل
ورودی نامعتبر است
انتقادپذيري و رسيدگي به اعتراضات و شكايات
ورودی نامعتبر است
شفاف بودن ضوابط و مقررات سازمان و زمان انجام کار
ورودی نامعتبر است
برخورداري از استانداردهاي سيستم كيفيت مورد انتظار
ورودی نامعتبر است
نحوه اطلاع رسانی در مورد ارائه خدمات
ورودی نامعتبر است
تناسب زمان پاسخگويي با توجه به نوع درخواست
ورودی نامعتبر است
پاسخگوئی در زمان مقرر
ورودی نامعتبر است
تناسب كيفيت خدمات ارائه شده با تعرفه های مصوب
ورودی نامعتبر است
هزینه خدمات
ورودی نامعتبر است
نحوه تسويه حساب امور مالي
ورودی نامعتبر است
کیفیت و اعتبار نتایج
ورودی نامعتبر است
شفاف بودن گزارش نتايج
ورودی نامعتبر است

نحوه آشنائي شما با شرکت به چه صورت بوده است؟
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است
نام شرکت/موسسه/سازمان
ورودی نامعتبر است
موبایل
ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است
ایمیل
ورودی نامعتبر است
آدرس
ورودی نامعتبر است
لطفا پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را دراین قسمت درج نمایید
ورودی نامعتبر است

کسب امتیاز نسبی کمتر از 60% به منزله شکایت محسوب می شود.
رابطه امتیاز نسبی: 100 × (حداکثر امتیاز/امتیاز کسب شده)
با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه