فرم نظرسنجی مشتریان حقوقی
برای دریافت چه خدمتی به آزمایشگاه پارسیان مراجعه نموده اید؟
ورودی نامعتبر است
با مراحل انجام کار ( فرایند انجام کار) چقدر آشنا هستيد؟
ورودی نامعتبر است
چگونه با مراحل انجام کار آشنا شدید؟
ورودی نامعتبر است

راهنما: امتياز " 2-0 معادل ضعیف"، " 4-3: متوسط"، " 6-5: خوب"، " 8-7: خیلی خوب" و "10-9: عالی" می باشد.
نظرسنجی مشتریان موسسات و سازمان های دولتی
نحوه برخورد كاركنان با مراجعين
ورودی نامعتبر است
ضریب 2
در دسترس بودن پرسنل كليدي
ورودی نامعتبر است
میزان اطلاع و آگاهي از قوانين مرتبط با دامنه فعاليت
ورودی نامعتبر است
رعايت قوانين و مقررات آن سازمان یا موسسه
ورودی نامعتبر است
برخورداري از استانداردهاي سيستم كيفيت مورد انتظار
ورودی نامعتبر است
انتقادپذيري و رسيدگي به اعتراضات و شكايات
ورودی نامعتبر است
سطح علمی پرسنل
ورودی نامعتبر است
نحوه اطلاع رسانی در مورد خدمات
ورودی نامعتبر است
تناسب زمان پاسخگويي
ورودی نامعتبر است
پاسخگوئی در زمان مقرر
ورودی نامعتبر است
تناسب كيفيت خدمات با تعرفه هاي مصوب
ورودی نامعتبر است
نحوه تسويه حساب امور مالي
ورودی نامعتبر است
کیفیت و اعتبار نتایج
ورودی نامعتبر است
شفاف بودن گزارش نتايج
ورودی نامعتبر است
مشاركت در تدوين استاندارد های ملی/ استانداردهای بین المللی/ SOP روش
ورودی نامعتبر است
مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی ملی/ بین المللی
ورودی نامعتبر است
مشاركت در دوره هاي آموزشي و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با دامنه فعالیت
ورودی نامعتبر است
همكاري در ارتقا دانش فني شركت هاي همكار
ورودی نامعتبر است
میزان مشاركت در جلسات مرتبط
ورودی نامعتبر است

نحوه آشنائي شما با شرکت به چه صورت بوده است؟
ورودی نامعتبر است
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر است
لطفا پيشنهادات و انتقادات سازنده خود را دراین قسمت درج نمایید
ورودی نامعتبر است
نام شرکت/موسسه/سازمان
ورودی نامعتبر است
موبایل
ورودی نامعتبر است
تلفن ثابت
ورودی نامعتبر است
ایمیل
ورودی نامعتبر است
آدرس
ورودی نامعتبر است

کسب امتیاز نسبی کمتر از 60% به منزله شکایت محسوب می شود.
رابطه امتیاز نسبی: 100 × (حداکثر امتیاز/امتیاز کسب شده)
با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه