ردیف

نام استاندارد

چاپ/ویرایش

شماره استاندارد

بخش آزمایشگاهی

1

جعفری خشک – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

اصلاحيۀ شمارۀ 1

4525

AAS

2

ترشی قارچ- ویژگی‌ها

اصلاحيۀ شمارۀ 1

9444

AAS, Microbiology

3

پیتزای منجمد آماده طبخ – ویژگی‌ها

اصلاحيۀ شمارۀ 1

9417

Chemistry

4

مغز فندق – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 

اصلاحيۀ شمارۀ 1

3338

Chemistry, GC

5

كنسرو دلمه بادمجان در روغن نباتي مايع يا سس گوجه فرنگي– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 

اصلاحيۀ شمارۀ 1

7572

GC, AAS

6

کنسرو ماهی آزاد پرورشی در روغن 

اصلاحيۀ شمارۀ 1

5005

AAS

7

کنسرو خورشت میگو– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 

اصلاحيۀ شمارۀ 1

9492

AAS

8

کنسرو باقلا پخته – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون 

اصلاحيۀ شمارۀ 1

5225

GC, AAS

9

شيروفرآوردههايآن- جستجووشناسائيسالمونلا

اصلاحيۀ شمارۀ 1

4413

Microbiology

10

میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای جستجو و شناسایی اشریشیکلی O157

اصلاحيۀ شمارۀ 1

12742

Microbiology

11

فلفل سفيد– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

تجديد نظر سوّم

251

Chemistry

12

کنسرو خوراک لوبیا چیتی و سوسیس در سس گوجه‌فرنگی – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

اصلاحيۀ شمارۀ 1

5559

AAS

13

ماهی و فرآروده‌های آن- کنسرو ماهی تن در آب نمک – ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

اصلاحيۀ شمارۀ 1

6952

 

Packaging, AAS

14

زرشک

 

3337

Chemistry

15

کنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی

 

5242

AAS

 

 

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه