آزمایشگاه سم شناسي- بخش آناليز دستگاهيHPLC شرکت پارسیان بهینه پایش مجهز به آخرین دستگاهها و تکنولوژی روز در زمینه آزمون مواد غذایی میباشد ، که در سال 1394 تاسیس و از سازمان غذا و دارو و همچنین اداره استاندارد مجوزهای لازم را اخذ نموده است. و از سال 1392 با استقرار استانداردISO/IEC17025 الزامات حصول اطمینان از صحت فعالیتهای آزمایشگاهی خود و اعتباربخشی به این نتایج را فراهم نموده که در این راستا در سال 1392 موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است.

این بخش بر اساس استاندارد بین المللی  ISOطراحی و از چهار بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

  1. اتاق شستشو 
  2. اتاق آماده سازی نمونه(همگن سازي و خردكردن)
  3. اتاق آزمون مايكوتوكسين
  4. اتاق آناليزدستگاهي

تجهیزات:

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه سم شناسي بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آنها عبارتند :

سانتریفوژ، ترازو، ورتكس، آسياب، سونيكتور، شيكر و.... ، با دتكتورهاي فلورسانس و فرابنفش HPLC دستگاه

آزمون های قابل انجام در بخش آناليز دستگاهي HPLC:

این بخش با بهره گیری از سیستم کروماتوگرافی مايع با كارآيي بالا آزمون هاي زير را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی انجام می دهد.

  •  اندازه گیری مايكوتوكسين ها در انواع خوراك انسان و خوراك دام
  • اندازه گیری هيستامين در ماهي و فرآورده هاي آن 
  • اندازه گیری کافئین در انواع قهوه و چاي 
  • اندازه گيري فلانوئيدها در آبليمو 
با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه