آزمايشگاه پارسيان بهينه پايش درسال 1386 تاسيس گرديد و ازسال 1392  با استقرار الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 ،  حصول اطمینان از صحت فعالیتهای آزمایشگاهی خود و اعتباربخشی به این نتایج را فراهم نموده و موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت  از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است.

آزمایشگاه سم شناسي-بخش باقيمانده سموم شرکت پارسیان بهینه پایش مجهز به آخرین دستگاهها و تکنولوژی روز در زمینه آزمون مواد غذایی میباشد ، که در سال 1394 تاسیس و از سازمان غذا و دارو همچنین اداره استاندارد مجوزهای لازم را اخذ نموده است.  

    این بخش بر اساس استاندارد بین المللی  ISOطراحی و از چهار بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

  1. اتاق شستشو 
  2. اتاق آماده سازی نمونه(همگن سازي و خردكردن)
  3. اتاق آزمون باقيمانده سموم
  4. اتاق آناليزدستگاهي

تجهیزات:

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره  بهترین  تجهیزات آزمایشگاه  سم شناسي  بوده و به منظور  اطمینان  از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می باشند که برخی از آنها عبارتند :

 ، سانتریفوژ ، ترازو ، ورتكس ، آسياب و....، GC-MS- دستگاه

آزمون های قابل انجام در بخش باقيمانده سموم:

این بخش با بهره گیری از سیستم گاز کروماتوگرافی كليه آزمونهای تخصصی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی ، سموم ارگانوفسفره سموم ارگانوکلره را مطابق استانداردهای ملی و بین المللی انجام می دهد.

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درسبزي هاي غده اي و ريشه اي

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درسبزي هاي برگي

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها در حبوبات

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درميوه هاي سردسيري

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها دردانه هاي روغني

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درصيفي جات

- شناسايي و اندازه گیری سموم و آفت کش ها درغلات

 

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه