آزمایشگاه میکروبیولوژی شرکت پارسیان بهینه پایش در سال 1386 تاسیس و از سازمان غذا و دارو و همچنین اداره استاندارد مجوزهای لازم را اخذ نموده است؛ و از سال 1392  با استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 الزامات حصول اطمینان از صحت فعالیت­های آزمایشگاهی خود و اعتباربخشی به این نتایج را فراهم نموده وموفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گردیده است.

این بخش بر اساس INSO 9899  طراحی و از شش بخش کاملا ً مجزا تشکیل شده است :

  1. اتاق شستشو 
  2. اتاق آماده­سازی محیط کشت
  3. اتاق استریلیزاسیـون
  4. اتاق کشت سالـم
  5. اتاقک محافظ (هود لامینار)
  6. اتاق انکوباسیون و شمارش

اندازه­گیری و شناسایی میکروارگانیسم­ها در این بخش مهیا می­باشد.

تجهیزات:

تجهیزات این آزمایشگاه در زمره بهترین تجهیزات آزمایشگاه میکروبیولوژی بوده و به منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دقیق آنها، کالیبره شده و دارای گواهی کالیبراسیون می­باشند که برخی از آنها عبارتند از:

انواع انکوباتور (یخچالدار، ساده، فن­دار)، اتوکلاو، بن­ماری، سانتریفوژ، کلنی کانتر، فور، یخچال آزمایشگاهی، میکروسکوپ، هود لامینار کلاس II ، فریزر، پالسی فایر، ترازو، لوپ سوز و ....

آزمون­های قابل انجام در بخش میکروبیولوژی:

 - شناسایی اندوتوکسین در اسید سیتریک

 - شناسایی تخم انگل

 - شمارش و شناسایی باکتری انتروباکتریاسه در مواد غذایی  

 - شمارش و شناسایی باکتری کلیفرم در مواد غذایی و آب    

 - شمارش کپک و مخمر در مواد غذایی و فراورده­های آرایشی- بهداشتی   

 - شمارش و شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس  در مواد غذایی و فراورده­های آرایشی- بهداشتی 

- شمارش کلی میکروارگانیسم­ها در مواد غذایی و فراورده های آرایشی- بهداشتی و آب

 - شناسایی و شمارش اشرشیا کلی در مواد غذایی و فراورده­های آرایشی- بهداشتی و آب

 - شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا در مواد غذایی و فراورده­های آرایشی- بهداشتی و آب

 - شمارش و شناسایی کلستریدیوم پرفرژانس در مواد غذایی     

 -  شمارش و شناسایی اسپور کلستریدیوم احیاکننده سولفیت در مواد غذایی و آب    

 - شناسایی کاندیدا آلبیکنس در فراورده­های آرایشی و بهداشتی

 - شمارش و شناسایی باکتری های مقاوم به اسید در مواد غذایی

 - شمارش و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک و اسید لاکتیک هتروفرمنتیتیو در مواد غذایی

 - شمارش باکتری های سرماگرا در مواد غذایی 

  - شمارش و شناسایی انتروکوک روده­ای در مواد غذایی و آب

 - شناسایی باقیمانده ریسه­های کپک در مواد غذایی

 - آزمون میکروبی مواد غذایی کنسرو شده

 - شمارش کل هاگهای باکتریهای گرمادوست در مواد غذایی

 - شمارش هاگ باکتری های عامل فساد و بدون گاز در مواد غذایی

 - شمارش هاگ باکتری های گرمادوست بیهوازی

 - آزمون میکروبی پوشینه و پوشک و نوار بهداشتی

 - آزمون میکروبی انواع کاغذ تیشو، ملحفه طبی

 - آزمون میکروبی انواع خمیر کاغذ و لینتر

 - آزمون سترونی وسایل پزشکی

- کنترل کیفیت انواع محیط­های کشت

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه