ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان سراسر کشور

                                                    طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی به مناسبت هفته پژوهش
                                                      5 میلیون ریال اعتبار                       70 درصد تخفیف


تاریخ ثبت نام: 24 آذرماه تا 29 آذرماه
تاریخ استفاده: 24 آذرماه تا 15 دی ماه

متقاضیان می توانند به سایت باشگاه مشتریان به آدرس MY.LABSNET.IR
مراجعه نموده و پس از ثبت نام در باشگاه، طرح مورد نظر را انتخاب نمایند.

بارگذاری کارت هیئت علمی و یا کارت دانشجویی الزامی است.

با ما تماس بگیرید لیست شماره های تماس
ما را دنبال کنید
مکان ما بندرعباس، رسالت، کوچه روبروی رفاه